Tsop1730 pdf

1 PRODUCT DESCRIPTION TYPE DIM. FIG. FO(KHZ) FEATURES IR Receiver for Standard Applications TSOP1730 TSOP1733 TSOP1736 TSOP1737 TSOP1738 TSOP1740 TSOP1756. I senare rs Grundig Tv sitter Beko eller Orion chassi. Detta g ller efter det att Grundig gick i konkurs och sedan k ptes av en grupp internationella investerare.