Журнал з охорони праці на робочому місці

Десять запитань передплатникам. Шановні читачі! У новому 2017 році журнал «Охорона праці. НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний.